Vardagslydnad, 6 ggr, Sölaryd,

Datum/Tid
söndag, 7 oktober - söndag, 11 november
13:00 - 15:00

Kategorier


 

Vardagslydnad – för alla hundar från 6  månader

6 tillfällen

Vi jobbar med kontakt, samarbete, aktiveringsövningar, hundmöten mm

Plats: Sölaryds Gård 331 74 Bor

Instruktör: Marianne Blixt

Hundtrixet för Bra Relationer mellan hund oc människa.

Hundtrixet verkar för att samla hundägare och hundintresserade  för en gemensam sak, skapa goda förutsättningar för hund och människor. Att delta i vår kursverksamhet ska vara inspirerande och givande. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan coacher och deltagare.

Hundtrixet välkomnar alla hundägarer, hundar och de som är intresserade av hundar att delta i våra aktiviteter och utvecklas tillsammans med oss.

Hundtrixet respekterar människors livssituationer och försöker  forma verksamheten så den ska passa alla. Vi finns till för alla hundägare och vill tillvarata så mångas intresse som möjligt.

Inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta,men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.

Vi på Hundtrixet berättar om vår vision och vår värdegrund sam om hur vi arbetar och tar även tillvara deltagarnas kunskaper. Det finns möjlighet att utbilda sig till ledare hos oss.
Vi håller kontakt med deltagarna både under kurstiden och efter avslutad kurs.
Vi gläds över varandras framgångar i stort och smått.

Bokning

Bokningen är stängd för detta evenemang.