Viltspår/Eftersökskurs för nybörjare

Datum/Tid
söndag, 16 juni
10:00 - 13:00

Kategorier


Viltspår/Eftersökskurs

 

Anmäl ditt intresse!
Kursen kommer att hållas under försommaren
dagarna ännu inte spikade

Intresseanmälan till

marianne@hundtrixet.se eller 0732-001225

 

Teori och praktik
VI går igenom hur kan du läsa din hund, hur kan du se när hunden inte har spåret?
genomgång av regler, spår, spårläggning, utrustning mm.

Alla hundar kan spåra, viltspår är en bra aktivitet för hundar.
Hundar från 7 månader är Välkomna till kursen.

Blod och skank finns hos oss
Du kan välja på rådjur, älg eller vildsvinsskank.

 

Max antal deltagare 6 st
Pris: 1500 kr/ekipage
Medföljare betalar 450 kr

Instruktörer: Viltspårdomare/Instruktör Bengt Eriksson och Viltspårsinstruktör Marianne Blixt

Frågor och information: Marianne 0732-001225

Hundtrixet för Bra Relationer mellan hund och människa.

Hundtrixet verkar för att samla hundägare det vill säga hundintresserade  för en gemensam sak och skapa goda förutsättningar för hund och människor. Med andra ord att betyder det att vår kursverksamhet  är inspirerande och givande för hundekipagen.  Ett exempel på detta är ett ömsesidigt utbyte mellan coacher och deltagare.

Hundtrixet välkomnar alla hundägare, hundar och de som är intresserade av hundar att delta i våra aktiviteter och utvecklas tillsammans med oss.

Hundtrixet respekterar människors livssituationer, det vill säga att vi formar verksamheten så den ska passa alla. Vi finns till för alla hundägare och vill tillvarata så mångas intresse som möjligt.

Inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta,men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.
Vi på Hundtrixet berättar om vår vision och vår värdegrund sam om hur vi arbetar och tar även tillvara deltagarnas kunskaper. Det finns möjlighet att utbilda sig till ledare hos oss.
Vi håller kontakt med deltagarna både under kurstiden och efter avslutad kurs.
Vi gläds över varandras framgångar i stort och smått.

 

Bokning

Bokningen är stängd för detta evenemang.