Viltspårskurs, mot anlagsprov 3 ggr, FULLBOKAD

Datum/Tid
lördag, 30 mars - söndag, 5 maj
13:00 - 16:00

Kategorier


 

Viltspårskurs

Viltspårskurs,  teori och praktik

För dig som vill komma igång med VIltspår
Fokus på individuell spårträning
som anpassas efter varje ekipage.
Grundläggande spårteori, hur man lägger spår, hur hunden söker spår, hur man går ett spår.
För alla hundar från 8 månader
Max antal deltagare 6 st, 3 tillfällen
Viltspårsinstruktör: Marianne Blixt och Bengt Eriksson

Viltspårskursens innehåll:
Spårträning, Grundläggande spårteori, lägga spår, hur söker hunden

Tre tillfällen:

30 mars   13-00-16.00
14 april     15.30-18.30
5 maj         17.30-19.30

Du behöver kunna träna mellan tillfällena
Under kurstillfällena håller vi med blod och klöv.

 Hundtrixet för Bra Relationer mellan hund och människa.

Hundtrixet verkar för att samla hundägare och hundintresserade  för en gemensam sak, skapa goda förutsättningar för hund och människor. Att delta i vår kursverksamhet ska vara inspirerande och givande. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan coacher och deltagare.

Hundtrixet välkomnar alla hundägarer, hundar och de som är intresserade av hundar att delta i våra aktiviteter och utvecklas tillsammans med oss.

Hundtrixet respekterar människors livssituationer och försöker  forma verksamheten så den ska passa alla. Vi finns till för alla hundägare och vill tillvarata så mångas intresse som möjligt.

Inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta,men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.

Vi på Hundtrixet berättar om vår vision och vår värdegrund sam om hur vi arbetar och tar även tillvara deltagarnas kunskaper. Det finns möjlighet att utbilda sig till ledare hos oss.
Vi håller kontakt med deltagarna både under kurstiden och efter avslutad kurs.
Vi gläds över varandras framgångar i stort och smått.

 

 

Dannäs, 331 72 Forsheda

Bokning

Bokningen är stängd för detta evenemang.