Viltspårskurs mot Öppen klass, Heldagskurs

Datum/Tid
söndag, 1 juli
09:00 - 16:00

Kategorier


Viltspårskurs,  mot Öppen klass

För dig som har Godkänd hund i  Anlagsklass.

Instruktörer: Viltspårdomare/Instruktör Bengt Eriksson och Viltspårsinstruktör Marianne Blixt

Teori och praktik

VI går igenom hur kan du läsa din hund, hur kan du se när hunden inte har spåret?
Bloduppehåll, vinklar, rutan, återgång.

Max antal deltagare 8 st   

Ta med fika och lunch

Blod och skank finns hos oss
Du kan välja på rådjur, älg eller vildsvinsskank.

Frågor och information: Marianne 0732-001225

Hundtrixet för Bra Relationer mellan hund och människa.

Hundtrixet verkar för att samla hundägare och hundintresserade  för en gemensam sak, skapa goda förutsättningar för hund och människor. Att delta i vår kursverksamhet ska vara inspirerande och givande. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan coacher och deltagare.

Hundtrixet välkomnar alla hundägarer, hundar och de som är intresserade av hundar att delta i våra aktiviteter och utvecklas tillsammans med oss.

Hundtrixet respekterar människors livssituationer och försöker  forma verksamheten så den ska passa alla. Vi finns till för alla hundägare och vill tillvarata så mångas intresse som möjligt.

Inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta,men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.
Vi på Hundtrixet berättar om vår vision och vår värdegrund sam om hur vi arbetar och tar även tillvara deltagarnas kunskaper. Det finns möjlighet att utbilda sig till ledare hos oss.
Vi håller kontakt med deltagarna både under kurstiden och efter avslutad kurs.
Vi gläds över varandras framgångar i stort och smått.

 

Bokning

Bokningen är stängd för detta evenemang.