Har du besvärliga promenader och hundmöten?

Funkar det friktionsfritt eller är det jättesvårt? Hur funkar din egen hund?

Har du en reaktiv hund?

Vad betyder det att hunden är reaktiv?

I hundsammanhang brukar man mena att hunden är utåtagerande och reagerar med stora gester på det som den upplever obehagligt. Det kan vara människor, andra hundar, ljud mm.

Vissa hundar är reaktiva och utåtagerande, andra blir passiva och stänger ner.
Hunden som är utåtagerande är nog svårast för ägaren, hunden som blir passiv och stänger ner är nog lättare att hantera. Men båda sätten är att visa reaktivitet är besvärligt och jobbigt för hunden.

Att hunden är reaktiv, utåtagerande  är inte samma som att vara aggressiv. Hunden kan vara hur snäll och vänlig som helst i andra sammanhang när den inte upplever något som triggar den.