Det finns många aspekter på att ha sin hund lös. Det är inte storleken på hunden som avgör om den får vara lös. Det beror ju inte på storleken på hunden hur mycket den stör de vilda djuren. Om hunden ska vara lös så behöver man kunna kalla in hunden och att den kommer direkt. Det krävs träning för att det ska fungera. Så rådet är ju att träna inkallning.

Det finns många hundar som är jätteduktiga att gå nära husse eller matte utan koppel. Problemet som kan uppstå är ju att det möter hundrädda människor som då blir obekväma och då kan ju även hunden bli obekväm. Det kan ju utlösa dåliga hundmöten.

Jag har full förståelse för folk är hundrädda, själv är jag rädd för råttor och möss. Det finns människor som inte vågar gå ut för att det finns hundar i närheten. Det är svårt att övertyga dem att hunden inte är farlig. Jag vet ju att mössen inte kan skada mig men det hjälper inte. Så jag tycker att vi alla ska tänka på att hålla reda på vår hund så får de andra hålla reda på sin och att vi ska vara respektfulla.

Här kommer ett utdrag ur Tillsynslagen för hund: 1 mars till 20 augusti Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud, det är till exempel vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Information om detta framgår av kommunens regler som varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just denna kommun.