Den här veckan har jag fått många frågor om viltspår och spår, varför jag tycker att det är så bra för hundar.
Mitt svar är: Hunden har behov av att spåra och att få använda sin näsa. Hunden har ett väldigt bra luktsinne, vi kan nog inte ens förstå hur bra det är.

För att få en bra relation till sin hund behöver vi ju göra något som passar den och då är ju viltspår en av de bra aktiviteterna. Spåra är förträffligt.

Viltspår är bra på det sättet att det är många olika motivationer, i spåret ingår blod, vi drar en skank (ben av till exempel rådjur, älg eller vildsvin) och vi eller en annan människa har gått spåret. Det gör att hunden har flera olika anledningar (motivationer) att gå just där. Vi samarbetar med hunden, lär oss läsa hunden och att lita på den, eller vi ska åtminstone lära oss det.

Då frågar man sig kanske, varför ska jag lära mig läsa min hund? Svaret är, att det är jättebra att veta hur hunden ser ut och beter sig i olika situationer. Att lägga andra spår är självklart jättebra, bruksspår, godisspår och/eller personspår. Spåra i skogen, på asfalt, inomhus, ja det är bara fantasin som sätter gränser. Börja spåra korta spår så du vet hur hunden ser ut när den ”har spåret” sen ökar du svårigheten.

Glöm inte att alltid lita på hunden. Du vet ju inte var lukten sitter.