För att minimera smittspridning av Covid-19, fortsätter vi begränsa antalet ekipage under kurser. Endast 1 person/hund kan vara med.