HUNDTRIXET

är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina bokningar och beställningar, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra tjänster.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 0732-001225 mejla till oss på info@hundtrixet.se eller skriva till Hundtrixet, Sölaryds Gård 33074 Bor och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

All vår kursverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som har hand om personuppgifterna.

Klicka här för att läsa mer:
SVs integritetspolicy