Hundtrixets värdegrund är mycket viktigt.

Bra relation mellan hund och människaVi verkar för för att skapa Bra relationer mellan hundar och människor.
2005 startade Marianne Hundtrixet, tanken var då att hålla kurser  och hjälpa hundar och ägare med vad de behöver. 

Efterhand har efterfrågan ökat och flera coacher har utbildats för att kunna ge hundägare möjlighet att ha roligt och utvecklas tillsammans med sin hund.
Det vi ser är att människor växer när de tränar och har roligt med sin hund, träffa andra som gillar att träna hund och engagera sig tillsammans med andra i de olika aktiviteter som Hundtrixet erbjuder.

Utifrån detta har vår vision och värdegrund formulerats.

Vision

Hundtrixets värdegrund hund på stegeHundtrixet vill erbjuda glädjefylld hundträning med engagerade och kunniga coacher/ledare.Vi har ett öppet klimat där glädje är ett viktigt verktyg. Man ska har roligt tillsammans. Vi skapar teamkänsla i kurserna för att få deltagarna att känna sig trygga.
Vi utvecklar vårt kursutbud efter vad människor behöver. Kanske vill man höra ett föredrag om ett speciellt
ämne, där ska de även finnas plats för
frågor och diskussioner.
En glad hund blir en roligare vän.

Värdegrund

Hundtrixet verkar för att samla hundägare och hundintresserade  för en gemensam sak, skapa goda förutsättningar för hund och människor. Att delta i vår kursverksamhet ska vara inspirerande och givande. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan coacher och deltagare.

Hundtrixet välkomnar alla hundägare, hundar och de som är intresserade av hundar att delta i våra aktiviteter och utvecklas tillsammans med oss.

Hundtrixet respekterar människors livssituationer och försöker  forma verksamheten så den ska passa alla. Vi finns till för alla hundägare och vill tillvarata så mångas intresse som möjligt.

Inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta, men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.

Hur lever vi upp till vår värdegrund?

Vi på Hundtrixet berättar om vår vision och vår värdegrund sam om hur vi arbetar och tar även tillvara deltagarnas kunskaper. Det finns även möjlighet att utbilda sig till ledare hos oss.
Vi håller kontakt med deltagarna både under kurstiden och efter avslutad kurs.
Vi gläds över varandras framgångar i stort och smått.