Skotträdsla hos hund, vad kan veterinären göra?

Den här veckan har vi en gästskrivare i hundfrågan. Det är legitimerad veterinär Angelica Jonasson som berättar. 

Har du en hund som är rädd för höga ljud och skott så kan nyårsafton lätt bli en fasa. Det allra viktigaste är att försöka träna bort problemet – i god tid innan det är dags.

Det som rekommenderas är att man tränar hunden på höga ljud genom att spela upp skottljud via en cd eller något annat ljudmedia. Först på låg volym för att därefter successivt öka ljudstyrkan när hunden accepterar ljudet. Detta för att få en hund som är trygg med smällar och höga ljud.

Men om december månad närmar sig och man ändå befinner sig i ett läge där det är hög risk att hunden blir panikslagen på nyårsafton; då bör man kontakta sin veterinär. Din veterinär kommer att föreslå ett besök för en enklare undersökning av hunden, för att säkerställa att den är frisk.

Vid besöket diskuterar man olika behandlingsalternativ. I första hand kommer man att få rådet att testa ett feromonhalsband eller något av de handelsvaror med lugnande effekt som finns på marknaden. Det som är viktigt att tänka på är att man ofta måste man starta dessa behandlingar två till fyra veckor innan nyårsafton för att de ska ha effekt när det behövs. Därför är det bra om man tar kontakt med sin veterinär redan tidigt i december. Om handelsvarorna inte bedöms vara tillräckliga kan man behandla hunden med läkemedel med en mer kraftigt verkande effekt.

Om att spåra

 

Den här veckan har jag fått många frågor om viltspår och spår, varför jag tycker att det är så bra för hundar.
Mitt svar är: Hunden har behov av att spåra och att få använda sin näsa. Hunden har ett väldigt bra luktsinne, vi kan nog inte ens förstå hur bra det är.

För att få en bra relation till sin hund behöver vi ju göra något som passar den och då är ju viltspår en av de bra aktiviteterna. Spåra är förträffligt.

Viltspår är bra på det sättet att det är många olika motivationer, i spåret ingår blod, vi drar en skank (ben av till exempel rådjur, älg eller vildsvin) och vi eller en annan människa har gått spåret. Det gör att hunden har flera olika anledningar (motivationer) att gå just där. Vi samarbetar med hunden, lär oss läsa hunden och att lita på den, eller vi ska åtminstone lära oss det.

Då frågar man sig kanske, varför ska jag lära mig läsa min hund? Svaret är, att det är jättebra att veta hur hunden ser ut och beter sig i olika situationer. Att lägga andra spår är självklart jättebra, bruksspår, godisspår och/eller personspår. Spåra i skogen, på asfalt, inomhus, ja det är bara fantasin som sätter gränser. Börja spåra korta spår så du vet hur hunden ser ut när den ”har spåret” sen ökar du svårigheten.

Glöm inte att alltid lita på hunden. Du vet ju inte var lukten sitter.